Het PIP-schandaal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering

Research output: Contribution to journalArticleScientific

862 Downloads (Pure)

Abstract

Met een aantal recente arresten van het Hof van Justitie van de EU worden standaardisatie en certificatie binnen de werkingssfeer van het Unierecht getrokken daar waar zij de Europese interne markt raken. Aldus worden deze vormen van private regulering onderworpen aan fundamentele beginselen van het Unierecht. Deze trend van constitutionalisering was onvermijdelijk. Bij een groter wordende invloed van private standaardisatie en certificatie in het publieke domein past ook een grotere mate van publieke verantwoording. Deze ontwikkeling brengt enerzijds het risico met zich dat vormen van standaardisatie en certificatie die oorspronkelijk bedoeld zijn als een alternatief voor overheidsregulering, geleidelijk karaktertrekken van juist die regulering krijgen. Vanuit het perspectief van rechtsbescherming is dat anderzijds ongetwijfeld winst. Het nationale privaatrecht is het terrein waarbinnen deze constitutionalisering in de eerste plaats zijn impact heeft en de rechtsbescherming zijn beslag moet krijgen.
Original languageEnglish
Article number966
Pages (from-to)1242-1250
JournalNederlands Juristenblad
Issue number18
Publication statusPublished - 5 May 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het PIP-schandaal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this