Hoe denken Belgen over belastingen?

Bart Meuleman*, Koenraad Abts, Marc Swyngedouw

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Gegevens van het Belgisch Nationaal Verkiezingsonderzoek 2014 tonen aan dat er in de Belgische publieke opinie bijzonder veel steun bestaat voor meer progressiviteit
in ons belastingsysteem. Een grote meerderheid van de
Belgen vindt dat belastingen voor de laagste inkomens omlaag moeten, terwijl belastingen die bedrijfswinsten, aandelenhandel en grote vermogens treffen best verhoogd kunnen worden. Deze steun voor meer herverdeling vinden we terug aan beide zijden van de taalgrens en in alle lagen van de bevolking, inclusief de hogere inkomens. Er bestaat best een groot draagvlak voor belastingheffing, op
voorwaarde dat ze gestoeld is op principes die door de bevolking als rechtvaardig ervaren worden. De huidige taxshift loopt echter niet in de pas met de rechtvaardigheidsprincipes die we in de publieke opinie ontwaren.
Original languageDutch
Pages (from-to)50-69
JournalSamenleving en Politiek
Volume22
Issue number9
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this