Hof van Justitie 07 maart 2019 - Europese Unie – Burgerinitiatief – Verordening (EU) nr. 211/2011 – Registratie van het voorstel voor een burgerinitiatief – Artikel 4, lid 2, onder b) – Voorwaarde dat het voorstel niet zichtbaar buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Europese Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling ter uitvoering van de Verdragen – Bewijslast – Economische, sociale en territoriale samenhang – Artikel 174 VWEU

Research output: Other contribution

Original languageDutch
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this