Hoofdelijke verbintenissen

W.H. van Boom

Research output: ThesisDoctoral Thesis

2245 Downloads (Pure)

Abstract

In dit boek staan hoofdelijke verbintenissen centraal. Aan de hand van de algemene regeling van hoofdelijkheid in de artikelen 6 tot en met 14 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden vragen behandeld als: wat is hoofdelijkheid en wanneer doet zich hoofdelijkheid voor? Wat zijn de gevolgen van hoofdelijkheid voor de betrokken debiteuren in hun verhouding tot de crediteur? Welke gevolgen heeft hoofdelijkheid voor de debiteuren in hun rechtsverhoudingen tot elkaar? In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de doorwerking van rechtsfeiten als betaling en verjaring, en van rechtshandelingen als exoneratie en afstand. Uiteraard wordt ook ruim aandacht besteed aan regres en draagplicht van de hoofdelijk verbonden debiteuren. Bovendien komen enige procesrechtelijke aspecten van hoofdelijkheid aan bod.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Spier, J., Promotor, External person
Award date4 Jun 1999
Place of PublicationDeventer
Publisher
Print ISBNs9027150982
Publication statusPublished - 1999

Cite this