Hybriditeit in publieke organisaties: Wat en waarom?

Lode De Waele, Liselore Berghman

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Dit onderzoek gaat na in welke mate politieke kenmerken van Vlaamse lokale besturen een impact hebben op hun werkingssaldo in de periode 1995-2011. Het werkingssaldo wordt berekend als het verschil tussen de gewone ontvangsten en gewone uitgaven van een lokaal bestuur en geeft het resultaat weer dat volgt uit de gewone werking. Ondanks het feit dat alle lokale overheden binnen dezelfde economische en financiële omgeving handelen, zijn er toch grote verschillen in de omvang van hun werkingssaldo. Dit onderzoek heeft tot doel om deze verschillen te verklaren aan de hand van politieke variabelen, aangevuld met economische en socio-demografische variabelen als controlevariabelen. Betreffende de politieke factoren worden vier hypothesen onderzocht: (i) Linkse besturen laten een lager saldo optekenen dan rechtse besturen; (ii) Meer gefragmenteerde besturen hebben een lager saldo dan minder gefragmenteerde besturen; (iii) Lokale besturen met een hogere electorale marge hebben een hoger saldo dan besturen met een lagere electorale marge; en (iv) In de aanloop naar de verkiezingen is het saldo lager dan in andere jaren van de legislatuur. Voor het eerst wordt het werkingssaldo van Vlaamse lokale besturen voor een ruime periode verklaard. We analyseren en verklaren rekeningcijfers van alle 308 Vlaamse lokale besturen longitudinaal en hanteren daarvoor een paneldataschatting die 17 jaar beslaat, waarbinnen 3 legislaturen vallen.
Original languageDutch
Pages (from-to)57-74
JournalVlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement
Volume2017
Issue number2
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this