Identiteitsvaststelling van verdachten en ilegale vreemdelingen door opsporingsdiensten: Een toetsingskader voor de kwaliteit van het product, het proces en de organisatie

Clemens H.J. Willemsen

Research output: ThesisDoctoral Thesis

2152 Downloads (Pure)

Abstract

identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten
publiekssamenvatting


Dit onderzoek onderzoekt de volgende probleemstelling: het voldoende kunnen waarborgen van de identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten. Het doel van de identiteitsvaststelling is zowel voor het strafrecht als het vreemdelingenrecht om vast te stellen of iemand is of aantoont wie hij zegt te zijn oftewel de door de overheid vastgelegde identiteit te achterhalen en vervolgens te gebruiken. De onderzoeksmethoden zijn grotendeels bureauonderzoek aan de hand van literatuur doch ook interviews met deskundigen op het gebied van biometrie, identiteitsvaststelling, matching, recht en informatievoorziening. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is een toetsingskader dat zowel grafisch als in woorden, de indicatoren weergeeft waarmee een opsporingsdienst een bepaald kwaliteits-, volwassenheids- of deskundigheidsniveau kan bereiken.
De identiteitsvaststelling bij de Politie en de Koninklijke Marechaussee scoort in de meeste gevallen als geheel meer dan bevredigend voor verdachten en illegale vreemdelingen doch onvoldoende bij verdachten als voorlopige hechtenis niet is toegelaten en daarbij (volgens de opsporingsdienst) geen ‘twijfel’ bestaat over de identiteit. Aanbevelingen voor de praktijk zijn bestemd voor het management van de opsporingsdiensten, wet- en regelgevende professionals en beheerders van biografische en biometrische gegevens. De aanbevelingen betreffen kort weergegeven onder meer:
• Zorg dat de kennis inzake de wettelijke bevoegdheden bij de politie op peil komt en blijft. Zorg voor uniforme procedures voor alle politie-eenheden.
• Zorg voor (zo mogelijk geautomatiseerd gegenereerde) sturingsinformatie voor de operationeel manager om de opsporingsfunctionarissen aan te sturen.
• Onderken de risico’s van menselijke fouten en neem daarvoor tegenmaatregelen.
• Kijk niet alleen naar het een- en vierjaarscriterium voor het opnemen van een biometrisch kenmerk doch bezie ook voor welk type strafbaar feit het echt nodig is om de fysieke identiteit te bepalen.
• De kwaliteit van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken moet gemonitord worden, zodat een compleet en integraal beeld beredeneerd kan worden.
• Zorg voor een terugvaloptie, niet alleen voor het opnameproces van de biometrie, doch ook voor de andere delen van het identificatieproces.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Laws
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Koops, Bert-Jaap, Promotor
  • Custers, B.H.M., Promotor, External person
Award date1 Oct 2019
Publication statusPublished - 2019

Cite this