Impact tijdens de beginfase van COVID-19 in langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen: Onderbroken tijdserie analyse van incidentmeldingen

C. Schuengel*, J. Tummers, P. J. C. M. Embregts, G. Leusink

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

154 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond:
We hebben onderzocht of het aantal meldingen van incidenten zoals vanwege agressie of onverklaarde afwezigheid is veranderd met het ingaan van ingrijpende maatregelen tegen verspreiding van SARS-CoV-2, zoals de “nee tenzij…”regeling voor bezoek, het stilleggen van dagactiviteiten, en de algehele “intelligente lockdown” vanaf half maart tot en met juni. Eerst keken we naar trends in het totaal aantal meldingen, vervolgens apart naar agressie en onverklaarde afwezigheid en als contrast naar fouten met medicatie.

Methoden:
Zorgorganisatie ‘s Heeren Loo stelde de weektotalen beschikbaar van incidentmeldingen in de afgelopen 4 jaar tot 25 juni. Tijdserie analyses hielden rekening met seizoensinvloeden en trends om na te gaan hoe de COVID-19 periode afweek.

Resultaten:
Per half maart bleken aantallen gemelde incidenten plots te zijn gedaald. Vervolgens namen vanaf dat verlaagde niveau de wekelijkse aantallen toe. Deze stijging was het duidelijkste bij incidenten bij agressie en minder bij onverklaarde afwezigheid. Incidenten met medicatie bleven stabiel op het relatief lage niveau ten opzichte van de pre-corona periode.

Conclusie:
Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de pandemie heeft gedaan met cliënten en zorgprofessionals. De toename in incidenten en mogelijke afname van medicatiefouten kan mee worden genomen in de lessen uit de afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog komen gaat. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners, naasten, zorgprofessionals en bestuurders te betrekken in de duiding van deze cijfers.
Original languageDutch
Pages (from-to)243-248
JournalTijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Volume38
Issue number4b
Publication statusPublished - 2020

Cite this