Implementatie van de EG milieuaansprakelijkheids-richtlijn in Nederland

C.J. Bastmeijer, J. de Vries

Research output: Contribution to journalArticleScientific

202 Downloads (Pure)

Abstract

De Europese milieuaansprakelijkheidsrichtlijn moet op grond van artikel 19 uiterlijk op 30 april 2007 in het Nederlands recht zijn geïncorporeerd. Mede in het licht van de meer specifieke bijdragen in het onderhavige themanummer richt dit artikel zich op een aantal centrale implementatievragen. Zoeken wij een verankering in het civiele recht en/of het administratieve recht? Hoe verhoudt de inhoud van de richtlijn zich in algemene zin tot de opbouw van de bestaande Nederlandse milieuwetgeving? Moeten we bij de specifieke milieuwetgeving aansluiten of is een afzonderlijke, meer algemene, regeling wenselijk? Wie moet in het licht van al deze vragen als bevoegd gezag worden aangewezen? Onder meer in het licht van de algemene, zorgplichtachtige verplichtingen die de richtlijn bevat, komen de auteurs tot de conclusie dat er goede argumenten zijn om te komen tot een algemene regeling van de materie in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer en - parallel daaraan - een algemene regeling in de natuurbeschermingswetgeving. Daartoe zou een enkele jaren geleden ontwikkeld concept-wetsvoorstel inzake de codificatie van milieurechtelijke beginselen in aangepaste vorm nieuw leven ingeblazen kunnen worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)135-140
Number of pages5
JournalTijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
Volume2005
Issue number4
Publication statusPublished - 2005

Cite this