Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italie

Sanne Buisman, Tijs Kooijmans, Iris Haenen, Jannemieke Ouwerkerk, Antonius Spapens

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Dit boek bevat de resultaten van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de tweeledige vraag a) welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader, en b) tegen welke belemmeringen de Ne-derlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde landen aanlopen in geval van grensover-schrijdende samenwerking in dergelijke gevallen. Specifieke aandacht gaat in dit onderzoek uit naar beslag en confiscatie van i) criminele opbrengsten onder zogenoemde ‘windhappers’ (perso-nen die geen (of nauwelijks) geregistreerd inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden heb-ben), ii) erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater, iii) tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en iv) (grote) hoeveelheden cash geld die zijn aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen. Daarmee biedt dit boek inzicht in de wettelijke voorzieningen aan-gaande beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië, alsmede van de samen-werking inzake beslag en confiscatie in deze vier landen en Nederland.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom juridisch
Number of pages374
ISBN (Electronic)978-94-6274-821-7
ISBN (Print)978-94-6290-455-2
Publication statusPublished - 2018

Cite this