Incidentele arbeid door vreemdelingen

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  67 Downloads (Pure)

  Abstract

  Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning van verblijf en arbeid voor werkzaamheden bij die werkgever. De betekenis van de begrippen ‘werkgever’ en ‘vreemdeling’ is nader aangegeven. Artikel 1 onderdeel b onder 1° Wav bepaalt dat een werkgever degene is die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten, waarna onderdeel c van het artikel voor de betekenis van
  het begrip ‘vreemdeling’ verwijst naar de Vreemdelingenwet 2000 (Vw). Artikel 1 Vw omschrijft de vreemdeling als een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. In artikel 3 lid 1 is een aantal uitzonderingen gegeven op het in lid 1 van artikel 2 Wav neergelegde verbod. Een van die uitzonderingen is de mogelijkheid om in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  (BuWav) een vreemdeling aan te wijzen die tot een aangewezen categorie behoort en die een aangewezen categorie van werkzaamheden verricht.
  Original languageDutch
  Article number2020-0086
  Pages (from-to)8-9
  Number of pages2
  JournalOver de Grens
  Volume2020
  Issue number7
  Publication statusPublished - 21 Aug 2020

  Keywords

  • Wet arbeid vreemdelingen

  Cite this