Incidentele arbeid door vreemdelingen

André van Rijs, Harry van Drongelen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen3

(Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden

een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellings-
vergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning

van verblijf en arbeid voor werkzaamheden bij die werkgever. De betekenis van de begrippen
‘werkgever’ en ‘vreemdeling’ is nader aangegeven. Artikel 1 onderdeel b onder 1° Wav
bepaalt dat een werkgever degene is die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf
een ander arbeid laat verrichten, waarna onderdeel c van het artikel voor de betekenis van
het begrip ‘vreemdeling’ verwijst naar de Vreemdelingenwet 20004

(Vw). Artikel 1 Vw
omschrijft de vreemdeling als een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet
op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. In artikel 3
lid 1 is een aantal uitzonderingen gegeven op het in lid 1 van artikel 2 Wav neergelegde
verbod. Een van die uitzonderingen is de mogelijkheid om in het Besluit uitvoering Wet
arbeid vreemdelingen5

(BuWav) een vreemdeling aan te wijzen die tot een aangewezen
categorie behoort en die een aangewezen categorie van werkzaamheden verricht.
Original languageDutch
Article number2020-0086
Pages (from-to)8-9
Number of pages2
JournalOver de Grens
Publication statusPublished - 21 Aug 2020

Keywords

  • Wet arbeid vreemdelingen

Cite this