Incidentmeldingen in de langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen na de eerste Covid-19 lock-down: Lessen voor de toekomst

C. Schuengel, J. Tummers, M van Rest, Petri Embregts, S van der Plas, G. Leusink

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

44 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond:
De eerste lockdown van 2020 vanwege de Covid-19 pandemie had ingrijpende gevolgen voor de reguliere zorgverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen. Eerder onderzoek naar indirecte gevolgen via incidentmeldingen toonde een scherpe daling en vervolgens een stijging van meldingen van agressie. Meldingen van incidenten met medicatie lagen tijdens de eerste lockdown echter op een lager niveau dan voor de pandemie. Om antwoord te geven op de vraag wat de impact was van de versoepelingen na de eerste lockdown en de gedeeltelijke herinvoering van maatregelen in de vervolgfase van de pandemie zijn de incidentmeldingen gevolgd tot begin 2021.

Methoden:
De weektotalen van incidentmeldingen bij zorgorganisatie ‘s Heeren Loo werden aan tijdserie analyse onderworpen over de periode van medio 2016 tot februari 2021, rekening houdend met seizoensinvloeden.

Resultaten:
De versoepeling van de maatregelen per 1 juli 2020 markeerde een overgang van stijging in meldingen van agressie naar daling. De wekelijkse meldingen keerden terug op het niveau van voor de pandemie. Incidenten waarbij bewoners zonder verklaring afwezig waren bleven na de versoepelingen stabiel. Meldingen van incidenten met medicatie begonnen geleidelijk weer te stijgen na de versoepelingen.

Conclusie:
Uit de incidentmeldingen rijst het beeld van een tijdelijk schokeffect tijdens de eerste lockdown en een normalisatie qua incidenten tijdens de vervolgfase van de pandemie. Deze bevindingen sluiten aan bij ander onderzoek gebaseerd op ervaringsverhalen tijdens de pandemie. Tijdige en toegankelijke communicatie
vanuit overheid en zorginstellingen naar mensen met verstandelijke beperking, naasten en professionals alsmede continuïteit van zorgteams verdienen aandacht met het oog op toekomstige crisissituaties.
Original languageDutch
Pages (from-to)161-168
JournalTijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Volume39
Issue number3
Publication statusPublished - 2021

Cite this