Inkomstenbelasting en de eigen woning (deel I: tijdens leven)

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In een tweetal bijdragen besteed ik aandacht aan enige inkomstenbelastingaspecten van de eigenwoningregeling die voor de notariële praktijk van belang kunnen zijn. In de eerste bijdrage behandel ik de inkomstenbelastingaspecten van enige situaties die zich voor kunnen doen tijdens het leven van de belastingplichtige. Het betreffen de overdracht van de woning en het aangaan van een geldlening tussen partners of personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd en de situatie dat de eigendom van de woning tijdens leven is gesplitst in een recht van vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning en de blote eigendom. Tot slot ga ik in op de gevolgen voor de eigenwoningregeling in geval van (echt-)scheiding.
Original languageEnglish
Article number6542
Number of pages9
JournalWPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Publication statusPublished - 16 Sept 2003

Cite this