Insolventie van overheden

R.D. Vriesendorp, J.A.F. Peters

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Wat gebeurt er als overheden insolvent raken; behoort een faillissement tot de mogelijkheden en welke gevolgen heeft dit voor het functioneren van de desbetreffende overheid? Kunnen bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek en het Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) failliet gaan? Wellicht zal hier unaniem een positieve reactie volgen. Maar geldt dat ook voor de Informatie Beheer Groep en de Dienst voor het kadaster en de openbare registers? Hier zullen de wenkbrauwen zich mogelijk fronsen en op de vraag of dat ook geldt voor een gemeente of een politieregio zal vrij algemeen een ontkenning volgen. Bij nadere beschouwing blijkt de vraag anders te meoeten worden benaderd. In hoeverre biedt het publiekrechtelijk en privaatrechtelijke systeem oplossingen bij overheden en andere publieke organisaties die in financiele nood verkeren? In deze bijdrage worden contouren geschetst om deze vragen van antwoorden te voorzien.
Original languageDutch
Pages (from-to)188-196
Number of pages9
JournalTijdschrift voor Insolventierecht
Issue number4
Publication statusPublished - 2002

Cite this