Interbestuurlijk toezicht op bestuurlijke integriteit: Naar een werkbare balans tussen lokale autonomie en bovenlokale doorzettingsmacht

Research output: Contribution to journalArticleScientific

338 Downloads (Pure)

Abstract

De integriteit van het lokaal bestuur en het versterken van de integriteitscultuur in gemeenten staan hoog op de landelijke politiek-bestuurlijke agenda. De minister stelt dat het huidige instrumentarium van het generieke toezicht tekortschiet en er behoefte is aan meer middelen en instrumenten. Daarom verkent ze nieuwe vormen van interbestuurlijk toezicht vanuit het Rijk en de provincie. Dit artikel betoogt dat zulke maatregelen al snel op gespannen voet staan met de lokale autonomie, die een belangrijke pijler vormt van de gedecentraliseerde eenheidsstaat, en dat het daarom passender is om eerst binnen het lokaal bestuur op zoek te gaan naar innovatieve vormen van toezicht.
Original languageDutch
Pages (from-to)106-112
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Toezicht
Volume10
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2019

Cite this