Interstatelijk vertrouwensbeginsel en niet-ontvankelijkverklaring: Statushouders zonder bescherming

Rafael Baroch

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  Asielaanvragen van statushouders uit onder meer Griekenland, Italië en Bulgarije worden steevast niet-ontvankelijk verklaard omdat zij reeds in een andere EU-lidstaat internationale bescherming genieten. Toch komen ze vaak in een slechtere positie terecht dan asielzoekers. De Afdeling geeft op grond van een algemene beoordeling van de humanitaire situatie voorrang aan het beginsel dat erop mag worden vertrouwd dat andere EU-de lidstaten gesloten verdragen naleven. Rafael Baroch en Oscar Lemmens beargumenteren dat op grond van uitspraken van het EHRM en het HvJ EU de situatie van de statushouders meer concreet en individueel moet worden beoordeeld. Op zijn minst zou van ontvangende lidstaten de garantie moeten worden verkregen dat kwetsbare personen, zoals gezinnen met minderjarige kinderen, bij terugkeer in aanmerking komen voor passende opvang.
  Original languageDutch
  Article number10
  Pages (from-to)464-472
  Number of pages9
  JournalA & MR (Asiel & Migrantenrecht)
  Volume2018
  Issue number10
  Publication statusPublished - 11 Dec 2018

  Cite this