Juridische handleiding bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning op hoofdzaken

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Steeds meer bedrijven trekken zich de zorg voor het milieu op een pro-actieve wijze aan en beschikken over een al dan niet gecertificeerd milieuzorgsysteem. Deze bedrijven willen dat de overheid in haar besluitvorming rekening houdt met de bedrijfsmilieuzorg door het afgeven van een ¿vergunning op hoofdzaken'. De overheid van haar kant ziet ook de voordelen van een milieuvergunning die gekoppeld is aan het eigen milieuzorgsysteem van het betreffende bedijf. Koplopers worden zo beloond met een flexibelere opstelling van de kant van de overheid, en het bevoegde gezag kan zich meer concentreren op de ¿bad guys'. Derden zien deze ontwikkeling vaak met lede ogen aan, omdat de vergunning steeds minder belangrijk lijkt te worden en afspraken in het vooroverleg, het bedrijfsmilieuplan en het eigen zorgsysteem van het bedrijf steeds belangrijker. Het is echter de totstandkoming van de vergunning die met de nodige juridische waarborgen voor derden omgeven is. De rechter, tenslotte, is kritisch: de meeste vergunningen waarin een koppeling is aangebracht met het bedrijfsmilieuzorgsysteem zijn gesneuveld. De milieuwetgeving lijkt op onderdelen onvoldoende uitgerust om een vergunning op hoofdzaken, zoals die thans in de praktijk vaak wordt afgegeven, te faciliteren. In dit boek wordt aan de hand van een schat aan jurisprudentie en literatuur aangegeven dat er wel degelijk goed handhaafbare en aan alle juridische randvoorwaarden beantwoordende vergunningen op hoofdzaken kunnen worden aangegeven. Het boek is bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in de praktijk en andere betrokkenen bij het vergunningverleningsproces. Het biedt hen een waardevol naslagwerk over de juridische aspecten rond de totstandkoming en het toezicht op de naleving en de handhaving van de vergunning op hoofdzaken.
Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherW.E.J. Tjeenk Willink
Number of pages156
ISBN (Print)9027150885
Publication statusPublished - 1999

Publication series

NameCentrum voor wetgevingsvraagstukken

Cite this