Juridische knelpunten bij de bescherming van natuurgebieden. Interdepartementaal beleidsonderzoek Vogel-en Habitatrichtlijn

C.J. Bastmeijer, J.M. Verschuuren

Research output: Contribution to journalArticleScientific

221 Downloads (Pure)

Abstract

In september 2003 presenteerde het kabinet de resultaten van een Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving onder de titel `Nederland op slot?¿. In deze bijdrage wordt een korte samenvatting gegeven van een deel van het door auteurs ten behoeve van het IBO uitgevoerd jurisprudentieonderzoek naar de negatieve gevolgen/knelpunten van de natuurbeschermingswetgeving in Nederland. Hoewel het onderzoek ook betrekking had op gebiedsbescherming ingevolge de Natuurbeschermingswet (natuurmonumenten) en op soortbescherming, zoomen wij hier in op de knelpunten rond speciale beschermingszones ingevolge de Vogel- of de Habitatrichtlijn. Tevens zal worden ingegaan op het eindrapport van de IBO-werkgroep zelf en het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport.
Original languageDutch
Pages (from-to)142-149
Number of pages8
JournalMilieu & recht
Volume31
Issue number3
Publication statusPublished - 2004

Cite this