Ketencoördinatie door de jeugdgezondheidszorg: Sleutel voor effectieve samenwerking?

S.W.H. Zandvoort, J. de Goede, H.T. Kroesbergen, L.A.M. van de Goor

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Ketencoördinatie is effectief samenwerken met professionals en ouders. Door een gecoördineerde aanpak van diverse problemen kan een gezin, na een bepaalde tijd, de regie weer zelfstandig oppakken en worden de kinderen niet meer bedreigd in hun ontwikkeling. Ketencoördinatie kan uitgevoerd worden door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant of Bureau Jeugdzorg. Dit artikel beschrijft de eerste bevindingen met de methodiek ketencoördinatie uitgevoerd door een jeugdarts werkzaam bij de GGD. Gegevens zijn verzameld over de deelnemende gezinnen woonachtig in de gemeente Oosterhout, de participerende professionals, de zorgsignalen en de resultaten van de ketencoördinatie. Tevens is een deel van de betrokken professionals gevraagd hun mening te geven over de methodiek ketencoördinatie. De ketencoördinatie betrof 72 gezinnen met meerdere problemen. Na inzet van hulpverlening en ketencoördinatie bleek de situatie voor iets meer dan de helft van de gezinnen (38) verbeterd. Achttien gezinnen zijn verwezen naar Bureau Jeugdzorg omdat in de eerste lijn geen passend aanbod beschikbaar was. Voor drie gezinnen is een zorgmelding gedaan. Bij vier gezinnen is de ketencoördinatie niet gestart omdat na advisering van de signaleerder coördinatie niet nodig was. Twee gezinnen zijn verhuisd gedurende het traject. Voor zeven gezinnen is ketencoördinatie gecontinueerd in 2011. De professionals beoordelen de ketencoördinatie voldoende tot goed en adviseren om door te gaan met deze methodiek, bij voorkeur in aanwezigheid van ouders. Professionals en ouders ervaren deelname aan de gezamenlijke overleggen als positief. Bij vergelijking met een kwaliteitsmodel van de inspecties voor jeugdzorg blijkt dat de ketencoördinatie deels al voldoet aan verschillende kwaliteitscriteria. Voor de toekomst is het belangrijk om ook de overige kwaliteitscriteria mee te nemen in de evaluatie van ketencoördinatie.
Original languageEnglish
Pages (from-to)44-51
JournalTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume91
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2013

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ketencoördinatie door de jeugdgezondheidszorg: Sleutel voor effectieve samenwerking?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this