Kink in de kabel: Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie

Saskia Lavrijssen, Djara Braggaar

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot tekort aan transportcapaciteit op de elektriciteitsnetwerken ontstaan. Teneinde de energietransitie niet in gevaar te brengen is van groot belang dat deze problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. Het doel van dit artikel is om een structurele en duurzame visie te vormen over de wijze waarop een proactief investeringsbeleid kan worden opgesteld voor investeringen in het elektriciteitsnetwerk. Hierbij komen de rol van de wetgever en de minister van Economische Zaken en Klimaat, de rol van de netbeheerders, de rol van de ACM en die van de netgebruikers aan de orde. Geconcludeerd wordt dat alle betrokken spelers specifieke technische, bestuurlijke en juridische maatregelen kunnen nemen om op de korte termijn een optimaler gebruik van de netwerkcapaciteit te realiseren. Bovenal is echter nodig dat de wetgever ook een lange termijn systeemvisie inzake het functioneren van de energiemarkt formuleert, zoals wordt beoogd door de Minister in de ‘Marktontwikkeling voor de Energietransitie’. Een systeemperspectief moet ook de basis vormen voor een duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar investeringsbeleid bij de netbeheerders en voor de Regionale Energie Strategieën. Om een goede afstemming van de verschillende strategieën te borgen, zullen zij naast elkaar moeten worden gelegd om te zien hoe zij zich tot elkaar verhouden en tot de Marktontwikkeling. Hierbij moet het proactief afstemmen van de vraag naar en het aanbod van netwerkcapaciteit door de netbeheerder een cruciaal onderdeel zijn. Omdat de gesignaleerde problemen zich voordoen bij de elektriciteitsnetwerken, is het investeringsbeleid ten aanzien van deze netwerken voorwerp van onderzoek van dit artikel.

Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)60-71
Number of pages12
JournalHet Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
Volume2020
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Apr 2020

Keywords

  • Energietransitie, netwerkcapaciteit, systeembenadering, vraag en aanbod

Cite this