Kwalitatieve inhoudsanalyse van rechtspraak met NVivo: Lessen uit een systematisch jurisprudentieonderzoek naar rechterlijke toetsing in het sportrecht

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

103 Downloads (Pure)

Abstract

In dit hoofdstuk doe ik verslag van een kwalitatief jurisprudentieonderzoek naar de rechterlijke toetsing van besluitvorming en anderszinsregulerend handelen doorsportbonden. Ik zet ten eerste kort uiteen wat de achtergrond, het doel en de centrale vraagstelling zijn van dit onderzoek (par. 2). Vervolgens ga ik uitgebreid in op de methoden die zijn aangewend om de rechtspraak te verzamelen, te selecteren en te analyseren (par. 3). Gedurende deze laatste fase van het onderzoek heb ik gebruikgemaakt van NVivo. Dat is een softwareprogramma dat in de sociale wetenschappen veelvuldig aangewend wordt voor de kwalitatieve analyse van data zoals tekst, afbeeldingen, geluid en
video. Het gebruik daarvan heeft mijn onderzoek niet alleen ondersteund in het organiseren van en het behouden van het overzicht op de grote hoeveelheid te analyseren tekst. Ook heeft het tot nieuwe, verrijkte resultaten geleid met een hoger niveau van betrouwbaarheid en validiteit dan het geval waarin de software niet zou zijn gebruikt. Deze onderzoeksresultaten bespreek ik kort en ik zet daarbij uiteen hoe die zich verhouden tot bestaande aannames en standpunten in de literatuur (par. 4). Bij wijze van conclusie breng ik aan de hand van mijn ervaringen in kaart welke methodologische aandachtspunten er bestaan in de uitvoering van het geschetste jurisprudentieonderzoek (par. 5).
Original languageDutch
Title of host publicationMethoden van systematische rechtspraakanalyse
Subtitle of host publicationTussen dogmatiek en data science
EditorsPaul Verbruggen
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom juridisch
Chapter4
Pages71-98
Number of pages28
ISBN (Electronic)978-90-5189-019-8
ISBN (Print)978-94-6290-975-5
Publication statusPublished - Sep 2021

Cite this