Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: transnationale dimensies en dilemma's

Translated title of the contribution: Labour and labour law in the digital platform society: Transnational dimensions and dilemmas

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Op welke sociaalrechtelijke grenzen stuit digitalisering van werk over de grenzen heen?
In de digitale platformsamenleving wordt het steeds gemakkelijker om anywhere te werken. In het eerste deel van dit tweeluik kwamen mogelijke gevolgen voor arbeid en arbeidsrecht binnen de nationale context aan bod. In dit tweede deel staan grensoverschrijdende vormen van digitaal werk binnen de EU centraal. Verkend wordt de impact van transnationaal werken op het vrij verkeer van werknemers en het bepalen van het toepasselijke arbeids- en
socialezekerheidsrecht. In aansluiting op het eerste deel komt online arbeid via externe platforms aan de orde. De nadruk ligt echter op digitalisering van werk(onderdelen) via interne digitale platforms van werkgevers.
Original languageDutch
Article number59
JournalTRA: Tijdschrift recht en arbeid
Volume2017
Issue number6/7
Publication statusPublished - 15 Jun 2017

    Fingerprint

Cite this