Eindrapport - Hoe denken arbeidsmigranten over gezondheid en zorg in Nederland? De resultaten van het 2e arbeidsmigrantenpanel

Translated title of the contribution: Labour migrants' thoughts on health and care in the Netherlands: The result of the 2nd labour migrants' survey

Research output: Book/ReportReportProfessional

67 Downloads (Pure)

Abstract

Op basis van een onderzoekspeiling uitgevoerd onder arbeidsmigranten en kennismigranten rapporteert Jan Cremers, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. De uitkomsten verschaffen inzicht in de kennis van en de toegang tot de gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg onder arbeidsmigranten. Hoewel een meerderheid van de ondervraagden bevestigend antwoordt op de vraag of informatie is verstrekt bij binnenkomst, levert de vraag naar de eigen kennis van de Nederlandse gezondheidszorg een minder positief beeld op: 30% geeft aan goed op de hoogte te zijn, 36% is dat niet en 34% geeft een neutraal antwoord of weet het niet. Zorgwekkend is dat een derde van de respondenten aangeeft dat de gezondheid sinds de komst naar Nederland is gewijzigd. In het oog springt in het bijzonder dat 49% van de uitzendkrachten van een verslechterde gezondheid spreekt. De analyse maakt ook duidelijk dat de bescherming op de werkplek voor het gros van de arbeidsmigranten te wensen over. Met name de laaggeschoold werkende arbeidsmigrant is slecht geïnformeerd over zowel de relevante Arbo maatregelen en veiligheidsvoorzieningen, als de te raadplegen instanties in geval van ziekte. Een vergelijking met de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laat een grote kloof zien tussen het Arbo-voorzieningenniveau voor de Nederlandse beroepsbevolking en voor de arbeidsmigranten.
Translated title of the contributionLabour migrants' thoughts on health and care in the Netherlands: The result of the 2nd labour migrants' survey
Original languageDutch
PublisherHet Kenniscentrum Arbeidsmigranten
Number of pages37
Volume2
Publication statusPublished - 21 Oct 2021

Keywords

  • arbeidsmigratie
  • vrij verkeer werknemers en diensten
  • Migratie
  • Gezondheidszorg
  • Occupational Health
  • uitzendwerk

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Labour migrants' thoughts on health and care in the Netherlands: The result of the 2nd labour migrants' survey'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this