Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood

Evi de Cock

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1005 Downloads (Pure)

Abstract

Publiekssamenvatting

Al tijdens de zwangerschap bouwen ouders een emotionele band op met hun (ongeboren) kind. Deze vroege ouder-kind band blijkt stabiel over de tijd en belangrijk voor zowel het psychisch welbevinden van ouders als voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Ondanks dat de ervaren band tussen ouder en kind belangrijk is en unieke mogelijkheden biedt voor vroege interventie bij problemen in de ouder-kind relatie, is hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan. In mijn proefschrift Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood zijn daarom het verloop, de voorlopers, en de consequenties van de vroege ouder-kind band onderzocht. Daarnaast is ook de invloed van (huil)gedrag van het kind op gevoelens en zelfvertrouwen van ouders bestudeerd.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de kwaliteit van de band met de baby zoals ervaren door de ouders, relatief stabiel blijft vanaf de zwangerschap tot de peutertijd. Ouders die tijdens de zwangerschap een lagere kwaliteit band ervaren, ervaren relatief gezien ook een lagere kwaliteit band na de geboorte. Bovendien bleek een lagere kwaliteit van de band samen te hangen met meer angstgevoelens en minder optimale persoonlijkheidskenmerken van de ouders, een moeilijker temperament van het kind en problemen in de sociale omgeving (minder steun van de partner en meer opvoedingsstress). Belangrijk is dat de band die zowel moeders als vaders met hun baby ervaarden gerelateerd bleek te zijn aan opvoedingsstress en vertrouwen in het ouderschap bij de ouders en aan de ontwikkeling van het kind op het gebied van zelfregulatie.

Het onderzoek baseert zich op gegevens van ongeveer 400 zwangere vrouwen en 300 van hun partners die gevolgd zijn vanaf de zwangerschap tot 24 maanden na de geboorte. Ouders hebben vragenlijsten ingevuld tijdens de zwangerschap en op 6 en 24 maanden na de geboorte. Voor het onderzoek naar de effecten van huilgedrag van het kind is gebruik gemaakt van een studie met een levensechte huilende pop. Zo kon op een objectieve wijze worden vastgesteld dat kind kenmerken (zoals huilen) de gevoelens en het zelfvertrouwen van ouders kunnen beïnvloeden.

De uitkomsten van dit proefschrift geven aan dat het van belang is dat onderzoekers en professionals aandacht (blijven) schenken aan het in kaart brengen en monitoren van de kwaliteit van de band die ouders met hun (ongeboren) baby ervaren. Dit kan vroege bijsturing en advisering mogelijk maken.

Biografie: Evi de Cock (Veldhoven, 1987) studeerde Psychologie (2008) en Social and Behavioral Sciences (2010) aan Tilburg University. In 2012 startte zij bovenstaand promotieonderzoek en op dit moment is zij werkzaam bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Titel proefschrift: Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood

Promotie: vrijdag 8 september om 14:00 uur in de Aula van Tilburg University

Promotores: Prof. dr. H.J.A. van Bakel en Prof. dr. W.H.J. Meeus
Co-promotor: dr. T.A. Klimstra
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Bakel, Hedwig, Promotor
  • Meeus, Wim, Promotor
  • Klimstra, Theo, Co-promotor
  • Vingerhoets, Ad, Member PhD commission
  • Dubas, J.S., Member PhD commission, External person
  • Keizer, R., Member PhD commission, External person
  • Overbeek, Geertjan, Member PhD commission, External person
  • Beijers, R. , Member PhD commission, External person
Award date8 Sept 2017
Place of PublicationS.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6299-648-9
Publication statusPublished - 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this