Matchmaking in the volunteer market: Challenges and opportunities for improving volunteer brokerage by volunteer centres

E.C.H. van Gilst*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

267 Downloads (Pure)

Abstract

Publiekssamenvatting proefschrift Els van Gilst
Matchmaking in the volunteer market: Challenges and opportunities for improving volunteer brokerage by volunteer centres


Steunpunten vrijwilligerswerk zijn lokale organisaties die zich, naast diverse andere taken, richten op vrijwilligersbemiddeling ofwel het samen brengen van mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen en organisaties die vrijwilligers zoeken. Als bemiddelaars vormen steunpunten vrijwilligerswerk een belangrijk wervingskanaal voor met name organisaties in de zorg- en welzijnssector. Deze organisaties kampen al lange tijd met tekorten aan vrijwilligers. Voor hen zijn vrijwilligers van groot belang om goed te kunnen functioneren. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter wisselend en zeker niet optimaal. Verbetering van het bemiddelingsproces kan mede bijdragen aan het oplossen van vrijwilligerstekorten.

Het doel van dit promotieonderzoek was om inzicht te verkrijgen in de uitvoering van vrijwilligersbemiddeling door steunpunten vrijwilligerswerk en de manier waarop betere resultaten kunnen worden verkregen. Tevens is gekeken naar de toekomst van steunpunten vrijwilligerswerk als bemiddelaars. Dit is gebeurd in drie fases. Naast literatuuronderzoek omvatten de fases: een (online) enquête onder alle steunpunten vrijwilligerswerk in Zuid-Holland, gevolgd door interviews met 8 steunpunten, 9 vrijwilligersorganisaties en 8 vrijwilligers (fase 1); testen van de websites van 5 steunpunten vrijwilligerswerk door 5 testers per website (fase 2); interviews met 9 experts op het gebied van vrijwilligersbemiddeling/vrijwillige inzet (fase 3).

De diverse onderzoeken laten zien dat steunpunten vrijwilligerswerk een vergelijkbare procedure van zes fasen volgen bij vrijwilligersbemiddeling. Vrijwilligersbemiddeling kan zowel offline als online plaatsvinden. Motivatie en gevoelens van trots en respect van de vrijwilliger kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van vrijwilligersbemiddeling op de korte en langere termijn. Op basis van de verkregen kennis over het bemiddelingsproces kan worden aangegeven hoe en wanneer de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet. Voor online bemiddeling kan de gebruiksvriendelijkheid van de website worden toegevoegd als derde succesfactor. Aangetoond is hoe de gebruiksvriendelijkheid van de bemiddelingswebsites van steunpunten vrijwilligerswerk kan worden onderzocht en welke informatie dit oplevert om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Tenslotte is gebleken dat het belang en de invulling van vrijwilligersbemiddeling aan het veranderen is. Er komt meer nadruk op online vrijwilligersbemiddeling, waarbij steunpunten vrijwilligerswerk in toenemende mate gebruik maken van externe platforms. Offline vrijwilligersbemiddeling blijft belangrijk met een grotere focus op projectmatige bemiddeling van specifieke doelgroepen. De vraag naar vrijwilligers blijft groot, terwijl het aanbod onder druk staat. Voor de toekomst worden ontwikkelingen in de richting van schaalvergroting, gemeenschapsgericht werken en profilering als lokale expertisecentra voor steunpunten vrijwilligerswerk verwacht.

Het vermogen van steunpunten vrijwilligerswerk tot zelfreflectie en de bereidheid om veranderingen aan te brengen zijn belangrijke voorwaarden om te profiteren van de bovenstaande bevindingen. Minstens zo belangrijk is dat wetenschappers bevindingen van huidig en toekomstig onderzoek over dit onderwerp toegankelijk maken voor steunpunten vrijwilligerswerk. Verder is het, met name voor wat betreft offline bemiddeling, nodig om te onderzoeken hoe de bevindingen in de huidige werkwijze kunnen worden verwerkt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Schalk, Rene, Promotor
  • van de Goor, Ien, Promotor
  • Garretsen, Henk, Promotor
  • de Boer, A., Member PhD commission, External person
  • van Oers, Hans, Member PhD commission
  • Sagvaag, H., Member PhD commission
  • Uniken Venema, H.P., Member PhD commission, External person
Award date11 Dec 2020
Place of PublicationEnschede
Publisher
Print ISBNs978-94-6421-083-5
Publication statusPublished - Dec 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Matchmaking in the volunteer market: Challenges and opportunities for improving volunteer brokerage by volunteer centres'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this