Naar een Europees dienstverleningsrecht

M.B.M. Loos

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Diensten vormen sinds geruime tijd de motor waar moderne economieën op drijven. Bijna dagelijks ontstaan nog nieuwe diensten. Bij de inpassing van nieuwe vormen van dienstverlening kan echter nauwelijks worden teruggevallen op algemene regels: een overkoepelend juridisch kader bestaat waarnaar dienstverleningsovereenkomsten kunnen worden beoordeeld, ontbreekt zowel op nationaal als op Europees niveau. Het dienstverleningsrecht is daardoor een onsamenhangend 'stelsel' van contractspecifieke regels geworden. De auteur pleit ervoor om dienstverleningsrelaties functioneel te bestuderen en met de resultaten van die benadering een meer eenvormig dienstverleningsrecht te scheppen.
Original languageDutch
Pages (from-to)452-456
Number of pages5
JournalNederlands Juristenblad
Volume9
Publication statusPublished - 2000

Cite this