Naar een verdere fiscalisering van de AOW?

Translated title of the contribution: Towards a bigger role for taxation in financing the AOW?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

In 1997 is gestart met een geleidelijke fiscalisering van de AOW. Een proces dat naar verwachting in 2075 zal zijn afgerond. Recent heeft de Commissie Draagkracht voorgesteld dit proces te versnellen en in 18 jaar tijd de AOW volledig te fiscaliseren. In dit artikel beoordelen de auteurs dit voorstel op aspecten van transparantie, inkomenseffecten en macro-economische effecten. De auteurs concluderen dat het voorstel de financiering van de AOW transparanter maakt daar de huidige duale financieringsstructuur en de Bijdragen In de Kosten van de Kortingen voor de volksverzekeringen kunnen worden afgeschaft. Wat de inkomenseffecten betreft constateren we dat volledige fiscalisering resulteert in een meer gelijke behandeling van gepensioneerden en niet-gepensioneerden. De vervangingsratio’s van gepensioneerden met een klein
aanvullend pensioen gaan weliswaar omlaag, maar blijven naar verwachting hoger dan het gemiddelde in de EU of het OESO-gebied. Ten slotte concluderen de auteurs dat het voorstel macro-economische voordelen biedt. Het maakt een
verlaging van het tarief op arbeidsinkomen mogelijk, leidt tot een sterkere groei van heffingsopbrengsten in de toekomst en verbetert de aansluiting van inkomens- en consumptieprofielen over de levenscyclus.
Translated title of the contributionTowards a bigger role for taxation in financing the AOW?
Original languageDutch
Pages (from-to)351-362
JournalWeekblad voor Fiscaal Recht
Volume2022
Issue number53
Publication statusPublished - 14 Mar 2022

Keywords

  • Premieheffing, Sociale zekerheid, Ouderdomsuitkering, Belastingrecht algemeen
  • fiscalisering
  • AOW
  • draagkrachtbeginsel
  • verzekering

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards a bigger role for taxation in financing the AOW?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this