Actieve natuurbescherming onder de Wet natuurbescherming

Translated title of the contribution: Nature restoration under the Dutch Nature Protection Act 2017

Kees Bastmeijer, Arnold van Kreveld

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  Sinds 1 januari 2017 zetten veel actoren zich in voor een goede implementatie van de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarbij is er veel aandacht voor de ‘passieve bescherming’: de verboden die de wet kent en de uitzonderingen daarop door middel van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. Bijzonder van de Wet natuurbescherming is echter dat een extra accent wordt gelegd op ‘actieve bescherming’: maatregelen om de natuur de kans te geven zich te herstellen. Dit artikel bespreekt het belang van actieve bescherming en de belangrijkste instrumenten die de wet daarvoor biedt. Daarbij worden ter illustratie en inspiratie praktijkvoorbeelden geschetst. Op basis van deze verkenning van instrumenten en voorbeelden worden tot slot enkele rode draden beschreven.
  Translated title of the contributionNature restoration under the Dutch Nature Protection Act 2017
  Original languageDutch
  Article number168
  Pages (from-to)220-234
  Number of pages15
  JournalTijdschrift Natuurbeschermingsrecht
  Volume1
  Issue number7
  Publication statusPublished - Oct 2017

  Keywords

  • Natuurbescherming, natuurherstel, biodiversiteit, eco-restoration, Wet natuurbescherming, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Nature restoration under the Dutch Nature Protection Act 2017'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this