Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep

P. F. van Gils*, A. W. M. Suijkerbuijk, J. J. Polder, G. A. de Wit, M. Koopmanschap

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

200 Downloads (Pure)

Abstract

Inleiding
We hebben berekend hoeveel er in 2015 aan preventie is uitgegeven. We maakten onderscheid tussen gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Bij de berekening van de uitgaven beperkten we ons tot universele, selectieve en geïndiceerde preventie. Zorggerelateerde preventie kan nauwelijks onderscheiden
worden van curatieve zorg. De uitgaven aan preventie zijn berekend vanuit een maatschappelijk perspectief.

Methode
We hebben gevarieerde bronnen
gebruikt om de uitgaven aan
preventie te onderzoeken. Voor
zover de kosten onderdeel waren
van de uitgaven aan zorg zijn de berekeningen gebaseerd op de
gegevens van het CBS. Voor het overige is gebruikgemaakt van
jaarrapporten en jaarrekeningen van ministeries en andere organisaties. Ook uitgaven van consumenten het bedrijfsleven, ngo’s en verzekeringsmaatschappijen zijn opgenomen.

Resultaten
In 2015 werd 12,5 miljard euro (1,8% van het bruto binnenlands product) uitgegeven aan preventie:
2,4 miljard aan ziektepreventie
(18,8%), 0,6 miljard aan
gezondheidsbevordering (5,2%) en 9,5 miljard aan gezondheidsbescherming (76%). Dit
is 17% minder dan er in 2007 is
uitgegeven, het laatste jaar dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd.

Conclusie
De uitgaven aan preventie zijn
relatief laag vergeleken met de totale uitgaven aan zorg. Het grootste gedeelte gaat naar gezondheidsbescherming. In de komende jaren is er mogelijk een stijging aan uitgaven voor gezondheidsbevordering door regeringsbeleid, zoals het Nationaal Preventieakkoord.
Original languageDutch
Pages (from-to)92-96
JournalTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume98
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Cite this