Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad: Een integrale, lokale aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen

Lisa Wilderink*, Ingrid Bakker, Jantine Schuit, Jacob C Seidell, Carry M Renders

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

63 Downloads (Pure)

Abstract

De aanpak Zwolle Gezonde Stad heeft succesvol gezondheidsverschillen teruggedrongen. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat volgens verschillende betrokken professionals de kernelementen van Zwolle Gezonde Stad zijn. Daartoe is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Semigestructureerde interviews zijn gehouden met 29 professionals van betrokken organisaties. Na analyse van de interviews is met zeven respondenten een toetsend focusgroepgesprek gehouden. Negen kernelementen van de aanpak van Zwolle Gezonde Stad zijn geïdentificeerd: 1) samenwerken met een gevarieerde groep lokale organisaties, 2) draagvlak voor de aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau, 3) communicatie en coördinatie, 4) samenwerking met private organisaties, 5) samenwerking met bewoners, 6) profileren van de aanpak, 7) meebewegen met en gebruikmaken van mogelijkheden en kansen, 8) borging van de aanpak in beleid en de processen, en 9) doorlopend monitoren van proces en effect. Deze negen kernelementen hebben volgens de betrokken professionals bijgedragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad. Deze inzichten zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de aanpak Zwolle Gezonde Stad en kunnen andere lokale integrale benaderingen inspireren.

Original languageDutch
Pages (from-to)61-69
JournalTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume99
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this