Noot bij arrest Hof van Beroep te Brussel van 4 september 2012: Openstelling van de kabel weer een stap dichterbij

Research output: Contribution to journalCase noteScientific

Abstract

In deze zaak staan drie beslissingen centraal die de Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische Communicatiesector (CRC) op 1 juli 2011 heeft genomen over de regulering van de markt voor televisieomroep in drie taalgebieden, namelijk het Franse, Vlaamse en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. In de CRC zijn de regulatoren van de verschillende taalgebieden verenigd. In de beslissingen heeft de CRC aan enkele marktpartijen, waaronder Telenet, verplichtingen opgelegd. Dit arrest behandelt het beroep dat Telenet bij het hof van beroep in Brussel tegen de beslissingen heeft ingesteld en waarbij ze schorsing van de beslissingen vordert. De uitspraak in de procedure ten gronde waarbij Telenet vernietiging van de beslissingen vordert, wordt in de loop van dit jaar verwacht.
Telenet heeft liefst 19 middelen aangevoerd om haar vordering tot schorsing te onderbouwen. Als eerste zal hieronder worden ingegaan op het toetsingskader dat het hof heeft gebruikt om de middelen te beoordelen. Daarna zullen de middelen die Telenet heeft aangevoerd tegen de marktanalyse besproken worden, waarna de beoordeling daarvan door het hof zal worden behandeld. Vervolgens zullen enkele argumenten van Telenet, en de beoordeling ervan door het hof, worden besproken die zien op het beslissingstraject dat is voorafgegaan aan de publicatie van de beslissingen van de CRC. Na de bespreking van elke categorie zal enig commentaar gegeven worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)15-23
Number of pages9
JournalTijdschrift voor Belgische Mededinging - Revue de la Concurrence Belge
Volume2013
Issue number1
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this