Noot bij: Hof van Justitie EG (2002-09-17)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Abstract

Burgers vna de Unie geniten uit hoofde van artikel 18 EG een reis en verblijfsrecht in de lidstaten van de Euroepse Unie. Dit recht heeft volgens het Hof in het arrest Baumbast directer werking. Verder kijkt het Hof naar de verblijfsstatus van kinderen van migrerende ouders als de ouder aan wie zij het verblijfsrecht ontlenen elders in de EU gaat werken, de positie van de ouder die niet de nationaliteit van een lidstaat heeft en de voorwaarden die in richtlijn 90/364/EEG zijn opgenomen.
Original languageDutch
Project No.94
Finished17/09/02
ApplicantHof van Justitie EG
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameRechtspraak Vreemdelingenrecht
No.p. 441-453

Cite this