Nut en nadeel van articulatie van waarden

P.H. Blok, A.H. Vedder

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Als gevolg van de overwaardering van theoretische reflectie en abstracte rationaliteit wordt de concrete leidraad van de 'blinde' praktijk vaak geminacht. In de hedendaagse wijsbegeerte tekent zich desalniettemin langzaam maar zeker een voorzichtige trend in de richting van rehabilitatie van de praktijk af. Steeds vaker wijzen filosofen op het belang van tacit knowledge, practices en reasonless routines. In deze bijdrage sluiten de auteurs zich tot op zekere hoogte aan bij deze trend. Zij doen dat echter met enig voorbehoud. Het gaat hun hier eerst en vooral om de vraag: wat is het belang van de explicitering of articulatie van waarden binnen een ethische theorie, wanneer die waarden deels of tot op zekere hoogte nog impliciet, latent of onbewust aanwezig zijn in of bij de praktijken en instituties of de individuen die daarin participeren?
Original languageDutch
Title of host publicationOver idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek
EditorsW. van der Burg, F.W.A. Brom
Place of PublicationDeventer
PublisherW.E.J. Tjeenk Willink
Pages189-198
Number of pages10
ISBN (Print)9027149518
Publication statusPublished - 1998

Cite this