Onderhandelend besluiten

B.W.N. de Waard

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Deze bijdrage is er op gericht om meer in het algemeen te ontdekken of het bestuursrecht of bestuursprocesrecht lessen kon trekken uit onderhandelingskundige inzichten. Dus ook voor gevallen waarin het helemaal niet voor de hand ligt om een op het geval toegespitste werkwijze te ontwikkelen. In dat verband is geconstateerd dat een aantal trekken van het bestaande bestuurs(proces)recht vanuit onderhandelingskundig perspectief ongunstig is, en dus het conflictvermijdend of conflictoplossend vermogen negatief beïnvloedt. De opvallendste daarvan zijn: - de omstandigheid dat het bestuursrecht zich er niet altijd goed toe leent verschillende belangen in aanmerking te nemen, c.q. om dat in één en hetzelfde besluitvormingsproces te doen (in verband met het specialiteitsbeginsel en, ruimer, het legaliteitsbeginsel; zie boven, par. 3.3 en 3.6); - de omstandigheid dat het procedurele bestuursrecht weinig oplossings- gericht is, weinig toekomstgericht. Ná de fase van de primaire besluit- vorming staat het zoeken naar een verwijtbare gedraging erg centraal. Dat heeft te maken met het feit dat dit in de fase van de rechtspraak het geval is. Maar omdat de rechtspraak zo intensief bezig is met het zoeken naar verwijtbaar gedrag (en daar dan fatale consequenties aan verbindt) heeft dat een reflexwerking op de wijze waarop in bezwaarprocedures wordt gewerkt, en op procedures van inspraak (zie par. 3.5). Aan de vraag in hoeverre het mogelijk is het bestuursrecht meer geschilvoorkomend of geschiloplossend te maken is deze bijdrage niet toegekomen. Volstaan werd met de stelling dat de gerichtheid op het zoeken naar verwijtbaar gedrag niet zonder meer onlosmakelijk is verbonden met het bestuursrecht, maar dat de stijl van de rechtspleging daar invloed op heeft
Original languageDutch
Title of host publicationMaatschappelijke rechtsvorming
EditorsJ.L.M. Gribnau
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridische Uitgevers
Pages39-62
Number of pages24
ISBN (Print)9054546611
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameOnderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken

Cite this