Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

M.J.J. Kunst, S. Schweizer, S. Bogaerts, L.M. van der Knaap

  Research output: Book/ReportBookScientific

  Abstract

  Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet van 18 maart 1999 verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers en daarbij een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Het voorkomen van agressie jegens werknemers valt onder deze verplichting. Onderlinge agressie en geweld blijkt binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen ongeveer twee keer zo vaak voor te komen als in andere bedrijfssectoren. Ruim een kwart van de werknemers in justitiële inrichtingen heeft te maken met intimidatie door een collega en/of leidinggevende, ongeveer tien procent van de werknemers heeft te maken met ongewenste seksuele aandacht en een kleine groep, vooral mannelijke werknemers wordt slachtoffer van fysiek geweld. In deze studie werd het model van Schaufeli en Peeters als theoretisch framework gebruikt. Verschillende studies tonen een verband aan tussen geweld op de werkvloer, jobstress, posttraumatische stressstoornissen en arbeidsverzuim.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherBoom Juridische Uitgevers
  Number of pages68
  ISBN (Print)9789054549758
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this