Onderzoek naar de mogelijke juridische integratie van de Elektriciteits-, Gas- en Warmtewet

Saskia Lavrijssen, Frits van der Velde, Patrick Köpsel Sanz, G Heusschen

Research output: Working paperOther research output

233 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek heeft geanalyseerd in hoeverre integratie van de Nederlandse Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet mogelijk is. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek zijn drie belangrijke conclusies te trekken. Allereerst bestaan grote mogelijkheden tot integratie van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998, in het bijzonder bij de regulering rondom toegang tot het net en de artikelen betreffende het toezicht op marktdeelnemers. Desalniettemin bestaan ook barrières tot integratie. Zo leiden de begripsomschrijvingen van de kernbegrippen tot problemen voor integratie. Dit probleem wordt verergerd door de recente inwerkingtreding van de Europese netwerk codes door de Europese Commissie, die buiten het bestek van dit onderzoek vallen.
Daarnaast bestaan grote verschillen tussen de Warmtewet enerzijds en de Gas- en Elektriciteitswet anderzijds, omdat de bepalingen uit de Warmtewet een gebrek aan vergelijkbare artikelen vertoont. Daarom kan worden geconcludeerd dat de huidige Warmtewet nog niet te integreren is met de huidige Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Ten derde komen de meeste belemmeringen voort uit Nederlands beleid. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de ruimte heeft om de verschillende bepalingen aan te passen en te integreren. Op basis van bovenstaande conclusies en wanneer er speciale aandacht aan het begrippenkader wordt gegeven lijkt het mogelijk om een integrale energiewet voor elektriciteit en gas te creëren, mits de grenzen van het Europees recht en technologische kenmerken van de markten worden gerespecteerd.


Original languageDutch
Publication statusPublished - 20 Feb 2018

Cite this