Online platformen en onveilige producten

Translated title of the contribution: Online platforms and unsafe products

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

641 Downloads (Pure)

Abstract

Deze bijdrage verkent de rechtspositie van de consument die via een online platform een product aanschaft dat bij normaal gebruik een verhoogd gezondheids- of veiligheidsrisico oplevert. Op basis van een analyse van de bestaande en toekomstige regelingen inzake consumentenkoop, e-commerce, productveiligheid en productaansprakelijkheid (zowel in de Verenigde Staten als in de Europese Unie), wordt gesteld dat die rechtspositie niet eenduidig is. De positie van een consument die via zo’n platform een onveilig product koopt, varieert doorgaans per platform en zelfs per transactie, rekening houdend met onder meer de vraag van wie de consument het onveilige product precies koopt (het platform of een derde, en de hoedanigheid van die derde), alsmede de mate van controle die het platform heeft over de totstandkoming van de koop en de bijbehorende contractvoorwaarden. Betoogd wordt dat verder moet worden onderzocht hoe de Europese regeling inzake productaansprakelijkheid, naar voorbeeld van de andere geanalyseerde regelingen, beter aansluiting kan vinden bij de feitelijke rol die online platformen in moderne transnationale handelsketens spelen, en de controle die deze rol platformen verschaft over de distributie van producten van producent naar consument.
Translated title of the contributionOnline platforms and unsafe products
Original languageDutch
Pages (from-to)255-264
Number of pages10
JournalTijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken
Volume2020
Issue number5
Publication statusPublished - Oct 2020

Keywords

  • online platforms
  • consumer sales
  • product safety
  • product liability
  • e-commerce
  • consumer law
  • comparative law

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Online platforms and unsafe products'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this