Ontbindend en bindend besturen van de omgeving: Juridisering in de praktijk van omgevingsbesluitvorming

Eva Wolf, Stavros Zouridis*, F.J. Herkes

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportBookProfessional

129 Downloads (Pure)

Abstract

Besluitvorming over de fysieke leefomgeving vindt plaats in een sterk gejuridiseerde context. Het aantal bezwaren en beroepen neemt toe en de Omgevingswet maakt hieraan geen einde. Juridisering leidt nogal eens tot ontbindend bestuur: belanghebbenden keren zich verder van elkaar af en zijn minder bereid en in staat om met elkaar tot oplossingen te komen. Ontbindend en bindend besturen van de omgeving verkent hoe juridisering werkt en de mechanismen die leiden tot binding en ontbinding. Ook beschrijft het boek naast juridiseren twee andere actierepertoires: participeren en politiseren. Met de analyse van de werking en bijwerkingen van alle drie de repertoires kunnen bestuurders, burgers, bedrijven en actie groepen hun handelen afstemmen op de situatie. Een goed gekozen mix van juridiseren, participeren en politiseren versterkt de legitimiteit en de effectiviteit van de besluiten, maakt bindend besturen van de fysieke omgeving mogelijk en bespaart alle partijen een hoop ellende. Dit boek is een vrucht van het kennisprogramma Bindend besturen in Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Tilburg University en Pontifax
Original languageEnglish
PublisherBoom Bestuurskunde
Number of pages157
ISBN (Print)9789462363014
Publication statusPublished - 23 Jun 2022

Cite this