Ontwikkelingstrajecten van persoonlijkheid in de adolescentie

T.A. Klimstra, W.W. Hale III, Q.A.W. Raaijmakers, S.T.J. Branje, W.H.J. Meeus

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

In deze studie wordt onderzocht of Blocks persoonlijkheidstypes Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers) repliceerbaar zijn als ntwikkelingstrajecten. Hiertoe is een latente klasse-analyse van groeicurves toegepast op Big Five persoonlijkheidsdata die verzameld zijn gedurende vijf achtereenvolgende jaarlijkse metingen onder een groep vroege tot middenadolescenten ( n=923). Uit de resultaten blijkt dat Blocks persoonlijkheidstypes inderdaad ontwikkelingstrajecten vormden in de vroege tot middenadolescentie. Bovendien vertoonden deze ontwikkelingstypes gelijkaardige associaties met probleemgedrag als persoonlijkheidstypes die op grond van cross-sectionele data zijn geconstrueerd. Dit wil zeggen dat Veerkrachtigen weinig probleemgedrag vertoonden, Ondercontrollers hoge niveaus van delinquentie hadden en Overcontrollers relatief meer depressiesymptomen rapporteerden. Implicaties en suggesties voor verder onderzoek worden besproken.
Original languageDutch
Pages (from-to)188-205
JournalKind en Adolescent
Volume32
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Cite this