Op school steek je niks op! Belemmerende en bevorderende factoren bij de overweging om een rookvrij schoolterrein in te voeren

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Achtergrond:
Op middelbare scholen mag in het schoolgebouw vaak niet gerookt worden, maar een rookverbod voor het schoolterrein is minder gebruikelijk. Dit onderzoek gaat in op de vraag waarom veel middelbare scholen geen rookvrij schoolterrein ingevoerd hebben, door te onderzoeken wat de belemmerende en bevorderende factoren op scholen zonder een rookvrij schoolterrein zijn.
Methoden:
Met zestig sleutelfiguren op vijftien middelbare scholen zijn semigestructureerde interviews gehouden. Bij de analyses is een thematische benadering gebruikt.
Resultaten:
Er werden zestien belemmerende en bevorderende factoren gevonden, onder te verdelen in vier categorieën: (1) sociaal-politieke factoren (wetgeving en de sociale norm), (2) schoolgerelateerde factoren (beleid, besluitvormingsproces, handhaving, middelen, arbeidsvoorwaarden, communicatie en samenwerking), (3) individuele factoren (draagvlak, kennis en doelgroep) en (4) factoren rondom het rookverbod (omgevingsfactoren, richtlijnen, neveneffecten en effectiviteit).
Conclusie:
De bevindingen onderstrepen de behoefte aan wetgeving op het gebied van rookvrije buitenruimtes. Samenwerking, communicatie en het vroegtijdig betrekken van respondenten in het proces zouden gestimuleerd moeten worden. Deze resultaten kunnen scholen helpen zich voor te bereiden op de wetgeving die in 2020 van kracht wordt rondom rookvrije schoolterreinen in onderwijsinstellingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)23-31
JournalTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume96
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Cite this