Over het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek door vreemdelingen

André van Rijs, Harry van Drongelen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen3 (Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellings- vergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning van verblijf en arbeid voor werkzaamheden bij die werkgever. De betekenis van de begrippen ‘werkgever’ en ‘vreemdeling’ is nader aangegeven. Artikel 1 onderdeel b onder 1° Wav bepaalt dat een werkgever degene is die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten, waarna onderdeel c van het artikel voor de betekenis van het begrip ‘vreemdeling’ verwijst naar de Vreemdelingenwet 20004 (Vw). Artikel 1 Vw omschrijft de vreemdeling als een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. In artikel 3 lid 1 is een aantal uitzonderingen gegeven op het in lid 1 van artikel 2 Wav neergelegde verbod. Een van die uitzonderingen is de mogelijkheid om in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen5 (BuWav) een vreemdeling aan te wijzen die tot een aangewezen categorie behoort en die een aangewezen categorie van werkzaamheden verricht. Daarvan is gebruik gemaakt voor het geven van onderwijs en het doen van onderzoek.
Original languageDutch
Article number2020-102
Pages (from-to)10-12
Number of pages2
JournalOver de Grens
Volume2020
Issue number8
Publication statusPublished - 2020

Cite this