Over het wegnemen van opgewekt vertrouwen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Zekerheid vooraf in de vorm van een toezegging is vaak onmisbaar voor de door belastingplichtigen gewenste zekerheid. Zij krijgen de zekerheid hoe de inspecteur in hun geval de wet zal toepassen. Zo zijn bijvoorbeeld ondernemers in staat de fiscale consequenties van voorgenomen investeringen te berekenen. Wat zijn de gevolgen als de inspecteur zijn toezegging intrekt? Besproken wordt of en zo ja onder welke voorwaarden de inspecteur het opgewekte vertrouwen kan wegnemen en in hoeverre hij daarbij met de belangen van de belastingplichtigen moet rekening houden.
Original languageDutch
Pages (from-to)641-649
Number of pages9
JournalWeekblad voor Fiscaal Recht
Issue number6574
Publication statusPublished - 2004

Cite this