Over kokkels, hamsters en woelmuizen: de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de implementatie van de Vogel- en Habitat-richtlijn in Nederland, resp. Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de Vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Na jaren van onzorgvuldig omgaan met de Vogel- en Habitatrichtlijn komen bestuurs-organen en rechters in Nederland eindelijk tot het inzicht dat deze richtlijnen belangrijke eisen bevatten aan nationale besluitvorming met betrekking tot de natuur.
Original languageDutch
Pages (from-to)85-94
Number of pages10
JournalNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume7
Issue number4
Publication statusPublished - 2001

Cite this