Overschrijding van de redelijke termijn in civiele zaken

Janet van de Bunt

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

211 Downloads (Pure)

Abstract

Vormt de procedure voor schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn in de zin van art. 6 EVRM in civiele zaken thans een effectieve remedie? Aan het luttele aantal zaken dat de afgelopen jaren wegens overschrijding van de redelijke termijn is aangebracht, lijkt op te maken dat dit niet het geval is. Er
lijkt geen afdoende prikkel te bestaan voor de rechtspraak om de civiele zaken binnen een redelijke termijn af te handelen. In deze bijdrage wordt in dit verband onder meer gepleit voor een nieuwe, wettelijke regeling voor een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn in civiele zaken.
Original languageDutch
Article number252
Pages (from-to)320-326
Number of pages7
JournalNJB
Volume2019
Issue number5
Publication statusPublished - 8 Feb 2019

Cite this