Personality development in the context of parenthood and romantic relationships

Research output: ThesisDoctoral Thesis

429 Downloads (Pure)

Abstract

Het hoofddoel van dit proefschrift was het onderzoeken van persoonlijkheidsontwikkeling in de context van het ouderschap en romantische relaties. De ouder-kind relatie en romantische relatie zijn twee van de meest intieme en langdurige relaties die mensen tijdens de volwassenheid ervaren, en bieden een rijke context om persoonlijkheid te bestuderen. Dit proefschrift maakt gebruik van grote steekproeven van ouders en romantische koppels die over meerdere jaren vragenlijsten hebben ingevuld over hun relatie, welzijn, en persoonlijkheid. Hieronder zijn de drie belangrijkste bevindingen toegelicht:
1. Persoonlijkheid was een voospeller van het krijgen van een eerste kind in de daaropvolgende jaren. Kenmerken die gerelateerd zijn aan psychologische volwassenheid, zoals hoge zelfcontrole, voorspelden het ouderschap. Daarnaast waren kenmerken die niet direct verband houden met volwassenheid, zoals hoge extraversie, ook voorspellers van het krijgen van een eerste kind.
2. Het krijgen van een eerste kind leidde niet tot positieve persoonlijkheidsveranderingen bij nieuwe ouders op de lange termijn over een tijdspanne van maximaal vier jaar. Moeders vertoonden wel negatieve veranderingen op kortere termijn in hun zelfcontrole en zelfvertrouwen. Dat deze veranderingen vooral gevonden zijn bij moeders, en niet bij vaders, zou kunnen komen door de fysieke en hormonale veranderingen die moeders tijdens en na de zwangerschap ervaren, of doordat moeders meestal de primaire verzorger zijn van het kind. De uitdagingen van het ouderschap zouden daarom voor meer negatieve korte termijn veranderingen kunnen leiden bij moeders dan bij vaders. De veranderingen in zelfcontrole en zelfvertrouwen waren niet voor elke moeder hetzelfde. Nieuwe moeders die bijvoorbeeld een stijging in relatiekwaliteit met hun romantische partner ervaarden, kregen meer zelfvertrouwen, terwijl moeders die afnamen in relatiekwaliteit ook afnamen in zelfvertrouwen.
3. Persoonlijkheid was een belangrijke voorspeller van het welzijn van oudere romantische koppels. Niet alleen iemands eigen persoonlijkheid, maar ook de persoonlijkheid van zijn of haar partner leverde een bijdrage aan zijn of haar relationele en algemene welzijn. Daarnaast speelde de mate waarin de persoonlijkheden van koppels op elkaar leken een kleine rol voor hun welzijn. Deze verbanden waren grotendeels stabiel over de acht jaar van de studie.
Dit proefschrift draagt bij aan ons begrip van welke ervaringen wel en niet gerelateerd zijn aan stabiliteit en verandering in de persoonlijkheidskenmerken van mensen, en welke effecten persoonlijkheidskenmerken hebben op sociale gebeurtenissen in het leven.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Denissen, Jaap, Promotor
  • Bleidorn, Wiebke, Co-promotor
  • Neyer, F.J., Member PhD commission, External person
  • Wagner, J., Member PhD commission, External person
  • Branje , S, Member PhD commission, External person
  • Pronk, Tila, Member PhD commission
  • de Fruyt, F., Member PhD commission, External person
Award date4 Jul 2018
Place of Publications.l.
Publisher
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Personality development in the context of parenthood and romantic relationships'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this