Personalized eHealth in the cardiac population: A new challenge

E.R. Broers

Research output: ThesisDoctoral Thesis

690 Downloads (Pure)

Abstract

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit wereldwijd. De ziektelast zou verminderd kunnen worden door het aanpassen van bestaande risicofactoren (bijv. hoog cholesterol). Naast de traditionele biomedische risicofactoren, hebben psychologische (bijv. depressie) en gedragsmatige (bijv. weinig lichaamsbeweging) risicofactoren meer aandacht gekregen vanwege hun invloed op het ontstaan en de prognose van HVZ. Deze risicofactoren zijn veel belovende speerpunten voor interventies, gezien het feit dat de aanbevolen doelen uit guidelines voor secondaire preventie voor patiënten met HVZ zelden behaald worden. Conventionele gedragsinterventies binnen cardiale populaties zijn gerelateerd aan verschillende beperkingen (bijv. tijdrovend), en onderzoek laat zien dat 'one size fits all' voor deze interventies niet voldoende effectief is. Er blijkt dan ook behoefte aan op de persoon afgestemde interventies, welke patiënten met HVZ kunnen ondersteunen in het reduceren van psychologische en gedragsmatige risicofactoren om op deze manier hun prognose te verbeteren. De ontwikkelingen op het gebied van eHealth zijn hierin veelbelovend, omdat deze op een laagdrempelige manier interventies op de persoon af kunnen stemmen.

Dit proefschrift had als doel inzicht te krijgen in de rol van patiënt afhankelijke psychologische- en gedragsmatige leefstijl factoren op gezondheid, welke relevant zijn voor secondaire preventie bij patiënten met HVZ. Daarnaast is gekeken naar de toepasbaarheid en de onderliggende mechanismen van gedragsmatige eHealth interventies voor cardiologie patiënten. Deze interventies maken gebruik van monitoring apparatuur (bijv. Fitbit stappenteller) in combinatie met bestaande gedragsinterventies (elementen van cognitieve gedragstherapie), om op deze manier tot gedragsverandering te komen. Tenslotte is gekeken naar het belang van verdere personalisatie binnen de ontwikkeling van toekomstige eHealth interventies, door te onderzoeken welke subgroepen van patiënten hiervan optimaal kunnen profiteren op basis van hun individuele psychologische, klinische of sociodemografische profiel.

Uitkomsten van dit proefschrift laten zien dat specifieke patiënt kenmerken invloed hebben op gezondheid gerelateerde uitkomsten. Gebaseerd op deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat het focussen op de kracht van patiënten (bijv. verhogen van optimisme) een nieuwe manier zou kunnen zijn om gezondheidsuitkomsten te bevorderen. De interventies beschreven in dit proefschrift zijn goed implementeerbaar, echter lijkt het mogelijke effect van het gebruik van technologische hulpmiddelen sterk afhankelijk te zijn van het beoogde doel ervan, de timing waarop deze ingezet worden en bestaande individuele kenmerken van patiënten. Vanuit de bevindingen van dit proefschrift wordt aanbevolen dat zorgverleners, beleidsmedewerkers en toekomstige onderzoeksprojecten de voorkeuren, behoeften en verwachtingen van patiënten in overweging nemen indien technologische hulpmiddelen ingezet worden als onderdeel van secondaire preventie.

Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Denollet, Johan, Promotor
  • Widdershoven, Jos, Promotor
  • Habibovic, Mirela, Co-promotor
  • Brunner-La Rocca, H.P., Member PhD commission, External person
  • Meine, Mathias, Member PhD commission, External person
  • Riper, Heleen, Member PhD commission, External person
  • Magro, M., Member PhD commission, External person
  • Krahmer, Emiel, Member PhD commission
Award date14 Feb 2020
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6375-739-3
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Personalized eHealth in the cardiac population: A new challenge'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this