Pilot ondernemend werknemerschap

B. Fruytier, M.M.J. Staal-Zwetsloot, P. Veltink, C. Freese

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Abstract

Goede, ondernemende zorgprofessionals in de ouderenzorg vertrekken regelmatig uit organisaties om te starten als ZZP’er. Om deze ondernemende zorgprofessionals te behouden is geëxperimenteerd met het concept Ondernemend Werknemerschap.
Ondernemend Werknemerschap is de arbeidsrelatie die de Ondernemende Werknemer heeft met de werkgever, waarbij de werkgever ruimte biedt aan de Ondernemende Werknemer om zelf invulling te geven aan kansen die deze ziet in de externe omgeving en autonoom mag handelen op het terrein van arbeidsinhoud, binnen de kaders van de overkoepelende organisatiedoelen. De
afspraken over arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden komen tot stand via onderhandeling en dialoog tussen de Ondernemende Werknemers en de werkgever. Succesvol Ondernemend Werknemerschap is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en het ervaren van wederkerigheid door zowel de werkgever als de Ondernemende Werknemer.
Het onderzoek bestaat uit een interviewstudie onder 17 experts naar Ondernemend Werknemerschap en twee uitgebreide casestudies in de Ouderenzorg. In deze organisaties is Ondernemend Werknemerschap geïntroduceerd en deze pilots zijn een jaar gevolgd, waarbij data zijn verzameld via interviews, focusgroepen, documentanalyse en vragenlijsten. Respondenten waren management, HR, direct leidinggevenden, medewerkers, OR en cliënten. Het aantal respondenten voor de interviews was in totaal 20. Het aantal respondenten voor de kwantitatieve meting was respectievelijk 85, 17 en 75. De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat Ondernemend Werknemerschap voor medewerkers en cliënten leidt tot een betere kwaliteit van leven en werken. Ondernemend Werknemerschap levert ook een win op voor de organisatie, in de zin van nieuwe modellen van zorg- en dienstverlening.
Original languageDutch
Title of host publicationOndernemend Werknemerschap als vorm van aantrekkelijk werkgeverschap
Publication statusPublished - Oct 2015

Cite this