Plaatjes maken het verschil! Saillantie als verklaring voor effecten van valence framing

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientificpeer-review

Abstract

Taalgebruikers geven positievere oordelen over een attitudeobject wanneer deze in positieve (De voetballer heeft 9 van de 10 penalty’s gescoord) in plaats van in negatieve (De voetballer heeft 1 van de 10 penalty’s gemist) bewoordingen wordt omschreven (e.g., Holleman & Pander Maat, 2009). Een verklaring voor deze valence-consistent shift is saillantie: omdat de positieve elementen meer saillant zijn (de voetballer scoort immers meer penalty’s dan hij mist), vormen mensen meestal ook een positief oordeel. In eerdere studies waarin de saillantie-verklaring is getoetst, werd vaak talige input gebruikt en gold lexicale priming daarom als alternatieve verklaring. Om de saillantie-verklaring los van lexicale priming te toetsen, hebben wij een reactietijdenstudie uitgevoerd met plaatjes in plaats van talige stimuli als input. Participanten (N = 50) kregen plaatjes te zien met rode en groene elementen (Bijvoorbeeld: 9 groene en 1 rode voetbal) en vervolgens kregen zij zinnen te lezen waarin het frame was gemanipuleerd. Om automatisch antwoorden tegen te gaan, correspondeerden deze zinnen al (De voetballer heeft 9 van de 10 penalty’s gescoord/1 van
de 10 penalty’s gemist) dan niet (De voetballer heeft 9 van de 10 penalty’s gemist/1 van de 10 penalty’s gescoord) met het plaatje. De resultaten laten zien dat participanten sneller reageren op positieve beschrijvingen van plaatjes dan op negatieve, ongeacht de verhouding van het aantal positieve en negatieve elementen in het plaatje. Dit duidt dus op een algehele
positivity bias aan in plaats van een effect van saillantie. In een tweede studie lieten we dezelfde participanten (N = 50) voor dezelfde plaatjes zinnen
produceren om het plaatje te beschrijven. Het frame dat participanten het meest saillant vonden in Studie 1, bleek een deel van de variantie in de polariteit van de frame-keuze te verklaren. Saillantie, maar dan gemeten als binnen-persoons en binnen-stimulus-maat, verklaart dus wel een deel van de frame-keuzes.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2022
EventVIOT - Online
Duration: 19 Jan 2022 → …
https://www.viot2021.ugent.be/

Conference

ConferenceVIOT
Period19/01/22 → …
Internet address

Keywords

  • Valence framing
  • Saliency

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Plaatjes maken het verschil! Saillantie als verklaring voor effecten van valence framing'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this