Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking

N. van Erp*, C. van Zelst, P. Delespaul, E. Wagemakers, J. van Weeghel, J. Brugmans, J. J. P. A. Bierbooms, G. Rabbers, S. van de Weerd, H. Kroon

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Achtergrond:
De cursus Mental Health First Aid (mhfa) is een vorm van psycho-educatie voor burgers in de algemene bevolking en voor specifieke doelgroepen (welzijnswerkers, politie e.d.). De cursus is erop gericht om psychische problemen bij anderen te herkennen, hen te benaderen,te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp.

Doel:
Beargumenteren van de mogelijke bijdrage die mhfa kan leveren aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen in Nederland. METHODE Vanuit de literatuur en praktijk beschrijven van kenmerken, meerwaarde en aandachtspunten van mhfa in de Nederlandse context.

Resultaten:
Positieve ervaringen in het buitenland doen veronderstellen dat mhfa ook in Nederland kan bijdragen aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen. Optimalisering van de cursus op de lokale context is hierbij van belang.

Conclusie:
Gezien de ervaringen met mhfa in het buitenland verwachten wij dat de cursus ook in Nederland kan bijdragen aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen. Optimalisering van de cursus op de Nederlandse lokale context is hierbij van belang. Nederlands evaluatie- en effectonderzoek is nodig om vast te stellen of de positieve effecten uit internationaal onderzoek ook in ons land van toepassing zijn. Ook is meer inzicht nodig in hoe de cursus kan worden toegesneden op de lokale Nederlandse context, of volwassenen en jongeren tijdig goede hulp ontvangen dankzij mhfa, en hoe het stigma rond psychische aandoeningen verder verkleind kan worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)481-487
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Issue number6
Publication statusPublished - 2020

Cite this