Preventie uithuisplaatsing: Interventies en werkzame factoren

J. J. P. Mathijssen, R. H. J. Scholte

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Aanleiding tot de literatuurstudie:
Combinatie Jeugdzorg heeft aan Tranzo gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar ambulante vormen van jeugdhulp, als alternatief voor jeugdhulp met verblijf (met uitzondering van pleegzorg en gezinshuizen). Het gaat hierbij om het in kaart brengen van zowel interventies of programma’s als van de (mogelijke) werkzame factoren die de uitkomsten van de interventies bepalen. Alle kinderen hebben baat bij een zo normaal mogelijke en veilige opvoedingssituatie in een gezin waar ze permanent kunnen blijven en opgroeien en waar ze te maken hebben met vaste opvoeders, die hun ontwikkeling stimuleren en die hen warmte en structuur bieden. Bovendien lijken jeugdigen in residentiele instellingen ernstigere sociale en gedragsproblemen te hebben dan jeugdigen in pleegzorg of gezinshuizen (Whittaker, De Valle, & Holmes, 2015). Dus daar waar mogelijk is het voorkomen van uithuisplaatsing van groot belang. Residentiele zorg zou pas ingezet moeten worden als het echt niet anders kan en de aard en ernst van de problemen van de jeugdigen of hun ouders zodanig is dat de jeugdigen niet in gezinshuizen of pleegzorg geplaatst kunnen worden. Het bieden van ambulante vormen van jeugdhulp, bij kinderen die een verhoogd risico hebben op een uithuisplaatsing, sluit aan bij Actielijn 2 (meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien) van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (VWS, & VenJ, 2018), dat stelt dat “We er steeds beter in willen worden dat kinderen zo veel mogelijk in eigen thuissituatie kunnen opgroeien”.
Original languageDutch
Place of PublicationTilburg
PublisherTranzo, Tilburg University
Number of pages13
Publication statusPublished - 2020

Cite this