Privacy na Babel: de vermeende ongrijpbaarheid van het privacybegrip

A.H. Vedder

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

De veel voorkomende en onlangs weer door Serge Gutwirth naar voren gebrachte opvatting dat privacy principieel ondefinieerbaar is, is onjuist. Voor de verdediging van privacy als waarde moet men aannemen dat privacy weliswaar een vaag complex begrip is, dat voor een deel contextueel bepaald wordt, maar dat niettemin conceptuele eenheid vertoont. In dit artikel wordt uiteengezet hoe dit semantisch en taalfilosofisch voorstelbaar is. Daarnaast wordt, mede naar aanleiding van Gutwirths boek 'Privacyvrijheid!', ingegaan op de praktische bezwaren van het idee van ondefinieerbaarheid van privacy. Tot slot wordt uitgelegd dat een eveneens veel voorkomende simpele herleiding van privacy tot persoonlijke vrijheid geen enkel recht doet aan de inhoudelijke rijkdom van het begrip.
Original languageDutch
Pages (from-to)216-220
Number of pages5
JournalPrivacy en informatie
Volume1
Publication statusPublished - 1998

Cite this